Technologie


Zgodnie z Art. 32c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe informujemy, że jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki. Jednocześnie informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano negatywnego wypływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko.