APARAT RTG GENDEX EXPERT DC

Każdy gabinet wyposażony jest w cyfrowy aparat Rtg Gendex Expert DC z radiowizjografią Gx 700. Jest to najnowocześniejszy system obrazowania, w którym dawka promieniowa została ograniczona do minimum. Zdjęcie zęba wykonywane jest bezpośrednio przy fotelu, bez konieczności przechodzenia do innego pomieszczenia.