KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

Kamera wewnątrzustna stosowana jest głównie do diagnostyki oraz konsultacji - dzięki powiększonemu obrazowi pozwala lekarzowi na dokładne określenie stanu zębów pacjenta. Obraz wyświetlany na monitorze daje również pacjentom możliwość lepszego zrozumienia obecnego stanu oraz proponowanego leczenia.