PANTOMOGRAF PAX-FLEX 3D

Nasze Centrum, jako jedyne w Gorzowie, posiada najwyższej jakości cyfrowy sprzęt do rentgenowskiej diagnostyki w obrębie twarzoczaszki - pantomograf Pax-Flex 3D. Zdjęcia pantomograficzne wykonywane przy jego użyciu to zdjęcie przeglądowe wszystkich zębów oraz otaczających struktur - kości szczęki i żuchwy oraz zatok, co pozwala na dokładną diagnozę oraz zaplanowanie leczenia.